Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_08_09 - Trójkąt pitagorejski

Trójkąt pitagorejski

Sprawdź czy istnieje co najmniej jeden trójkąt pitagorejski o przeciwprostokątnej k?


Wejście
W pierwszym wierszu podana jest liczba przypadków testowych d (1 ≤ d ≤ 104).
W kolejnych d wierszach jedna liczba całkowita k (1 ≤ k ≤ 106).

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego w osobnym wierszu słowo "TAK", jeśli taki trójkąt istnieje, albo słowo "NIE" w przeciwnym razie.

Przykład

Wejście
5
9
10
12
13
15

Wyjście
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2013-06-28
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.