Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_08_07 - Skoczek szachowy

Skoczek szachowy

Na nieograniczonej szachownicy stoi skoczek szachowy. Znajdź liczbę pól, na których skoczek może znaleźć się po n ruchach.

Wejście
W pierwszym wierszu podana jest liczba przypadków testowych d (1 ≤ d ≤ 1000).
W kolejnych d wierszach - jedna liczba całkowita n (1 ≤ n ≤ 10000).

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego w osobnym wierszu należy wypisć liczbę pól, na których skoczek może znaleźć się po n ruchach.

Przykład

Wejście
2
1
2

Wyjście
8
33


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2013-06-28
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.