Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_08_06 - Wakacje

Wakacje

Jasiu w końcu doczekał upragnionych wakacji, udał się do biura podróży i z bogatej oferty wybrał wycieczkę marzeń. Oczywiście wycieczkę chce sfinansować ze swoich oszczędności, które posiada na lokatach zakładanych właśnie w tym celu. I tu Jasiu ma problem, bo chciałby, aby suma środków zlikwidowanych lokat była jak najmniejsza i jednocześnie wystarczająca na pokrycie kosztów wycieczki. Pomóż Jasiowi rozwiązać ten problem znając koszt wycieczki oraz liczbę lokat i zgromadzonych na nich środków.

Wejście
W pierwszym wierszu podana jest liczba zestawów danych d (d ≤ 100).
Każdy zestaw opisany jest w dwóch wierszach. W pierwszym wierszu podane są dwie liczby całkowite k i l (1 ≤ k ≤ 10000, 1 ≤ l ≤ 100) oznaczające odpowiednio koszt wycieczki i liczbę lokat Jasia. W wierszu drugim danych jest l liczb całkowitych ai (1 ≤ ai ≤ 10000) określających wielkości środków pieniężnych kolejnych lokat.

Wyjście
Dla każdego zastawu danych w osobnym wierszu należy wypisać albo dwie liczby całkowite: liczbę zlikwidowanych lokat oraz sumę środków tych lokat, albo słowo NIE, gdy Jasia nie stać na wycieczkę marzeń. W przypadku, gdy najmniejszą możliwą sumę środków można otrzymać na więcej niż jeden sposób, Jasiu chce, aby liczba zlikwidowanych lokat była jak najmniejsza.

Przykład

Wejście
4
1799 5
750 1200 35 990 400
901 3
400 1700 500
2400 7
300 800 800 600 500 100 100
7999 8
1210 144 1000 250 250 1500 20 250

Wyjście
2 1950
1 1700
4 2400
NIE


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2013-06-28
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.