Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_08_05 - Odległość

Rozważmy dwie liczby, które składają się z tych samych cyfr oraz cyfry tych liczb nie powtarzają się. Następnie określmy odległość między tymi liczbami w pewnej topologii: odległością nazywamy liczbę kolejnych permutacji, po których z jednej liczby otrzymujemy drugą. Napisz program, który wyznaczy odległość między dwiema liczbami.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba określająca ilość zestawów danych (t < 106).

Każdy zestaw składa się z dwóch liczb naturalnych składających się z cyfr należących do zbioru: {1, 2, .., 9}.

Wyjście

Dla każdego zestawu jedna liczbą będąca szukaną odległością.

Przykład

Input:
3
12 21
145 154
1987 7891

Output:
1
1
4

 


Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-06-27
Limit czasu wykonania programu:1s-3s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.