Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_07_09 - Punkty

Marek i Darek mają rozegrać mecz w pewną arcyciekawą grę - grę w Punkty. Poniżej w skrócie przedstawione zostały jej zasady:

  1. Sędzia podaje na początku współrzędne n punktów oraz połączenia pomiędzy nimi. W skutek połączeń pomiędzy danymi punktami powstać mogą dowolne wielokąty. Zadaniem sędziego jest dobrać punkty w taki sposób, aby odcinki w żadnym miejscu nie przecinały się, a powstałe figury nie miały ze sobą wspólnej krawędzi lub wierzchołka.
  2. Po krótkiej chwili jaką zawodnicy mają, aby wyobrazić sobie układ na planszy, sędzia podaje kolejne współrzędne m punktów, które traktować można jako zapytania.
  3. Za każdy punkt leżący wewnątrz wielokąta wypukłego zawodnicy do wyniku dodają 100 punktów.
  4. Za każdy punkt leżący wewnątrz wielokąta wklęsłego zawodnicy do wyniku dodają 11 punktów.
  5. Za każdy punkt, który nie znajduje się w obrębie żadnej z wyżej wymienionych figur należy odjąć 2 punkty od wyniku.
  6. Wygrywa ten, kto szybciej poda prawidłową liczbę punktów.

Koledzy dżentelmeńsko umówili się, że nie będą korzystać z kartek i długopisów lecz przecież nikt nic nie mówił o laptopie i napisanym specjalnie w tym celu programie! Marek zamierza skrzętnie wykorzystać tę lukę w zasadach rozgrywki i właśnie poprosił Ciebie o napisanie programu, który znacznie ułatwi mu wygraną.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajdują się trzy liczby n, l oraz m (3 ≤ n ≤ 300, 3 ≤ l ≤ 400, 1 ≤ m ≤ 104) określające odpowiednio liczbę punktów, połączeń pomiędzy nimi oraz zapytań. W drugiej linii znajduje się n współrzędnych punktów, potencjalnie tworzących figury, w formacie x1 y1, x2 y2, ..., xn yn (-6000 ≤ x, y ≤ 6000). Następujące po współrzędnych l linii to opis połączeń pomiędzy punktami (zapis 1 2 oznacza, że punkt którego współrzędne stanowią x1 y1 połączony jest z punktem o współrzędnych x2 y2). W kolejnych m liniach znajdują się zapytania - na każde z nich składają się współrzędne x oraz y (-6000 ≤ x, y ≤ 6000) pojedynczego punktu.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać jedną liczbę stanowiącą wynik gry.

Przykład

Wejście:

13 13 7
5 4 10 4 10 10 5 10 16 10 16 7 20 6 13 2 22 2 22 11 14 9 11 6 14 6
11 12
12 13
1 2
1 4
4 3
3 2
3 5
5 6
6 10
6 7
7 8
8 9
9 10
6 5
9 8
16 3
20 8
17 6
12 9
17 9

Wyjście:

216

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2013-06-06
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.