Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_07_05 - Cięcia

Co roku po finale zawodów programistycznych, jaki odbywa się w siedzibie jednej z uczelni, na ceremonii zakończenia konsumowany jest tort. Tort ma wymiary a × b i każdy z c finalistów ma prawo podejść do tortu i przekroić go wzdłuż lub wszerz w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Niepisanym punktem regulaminu zawodów jest to, że zwycięzca powinien otrzymać największy kawałek - tu tkwi cały haczyk! Skąd mamy wiedzieć który kawałek jest największy? Tort jest na ogół bardzo duży a finaliści praktycznie zawsze krojenie go traktują jak dobrą zabawę i zdarza się że wykonują nawet 105 cięć!

W tym roku postanowiliśmy porzucić mierzenie wszystkich kawałków linijką a zamiast tego zapisać wysokość albo szerokość na jakiej wykonywane było każde z cięć (cięcia zawsze wykonywane są równolegle do boku a albo b i przechodzą przez cały tort). Jako, że przygotowanie zadań wymaga od nas mnóstwa czasu zmuszeni jesteśmy poprosić Cię o pomoc - pomóż nam i napisz program, który na podstawie zapisanych przez nas danych obliczy pole największego kawałka oraz określi liczbę takich kawałków (głęboko wierzymy w to, iż wiedza dotycząca pola powierzchni takiego kawałka zdecydowanie ułatwi nam jego znalezienie)..

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajdują się trzy liczby całkowite a określająca wysokość,b określająca szerokość oraz c określająca liczbę cięć (1 < a, b < 109; 0 ≤ c ≤ 105). W kolejnych c liniach znajdują się współrzędne poszczególnych cięć q, minusem oznaczone zostały cięcia wykonane w poziomie (liczba q określa wtedy wysokość na jakiej wykonano cięcie), liczby dodatnie określają zaś cięcia wykonane w pionie (q określa wtedy szerokość na jakiej wykonane zostało cięcie). Współrzędne cięć i położenie tortu traktować można zatem tak jakby lewy dolny róg tortu znajdował się w punkcie 0,0 natomiast -q i q określały punkty przecięcia prostych równoległych do osi współrzędnych z odpowiednio x i y.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych należy w osobnej linii wypisać dwie liczby oddzielone od siebie pojedynczą spacją - pole powierzchni największego kawałka i liczbę kawałków tej wielkości.

Przykład

Wejście:

9 14 3
-2
-7
7

Wyjście:

35 2

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2013-06-06
Limit czasu wykonania programu:0.100s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.