Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_07_01 - 0 czy 1

Twoim zadaniem jest stwierdzić czy wynik równania otrzymanego na wejściu jest parzysty. Równanie może składać się z liczb z zakresu od 0 do 109 oraz operatorów +, -, *, = pooddzielanych od siebie pojedynczymi spacjami, przy czym znak równości występuje dokładnie raz na samym końcu równania. Należy założyć, że równanie zawsze będzie poprawne.

Wejście

W pierwszej linii wejścia znajduje się liczba n (1 ≤ n ≤ 1000) określające liczbę zestawów danych. W każdej z kolejnych n linii znajduje się jedno równanie zakończone znakiem "=". Ilość liczb w równaniu nie przekracza 500.

Wyjście

Dla każdego zestawu danych (równania) wypisz w oddzielnej linii słowo "TAK" jeżeli jego wynik jest parzysty lub słowo "NIE" jeżeli jest inaczej.

Przykład

Wejście:

3
7 + 8 * 3 + 9 - 1 =
4 * 5 - 9 - 1 =
7 * 8 - 10 * 10 =

Wyjście:

NIE
TAK
TAK

Dodane przez:Maciej Boniecki
Data dodania:2013-06-06
Limit czasu wykonania programu:0.100s-0.200s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.