Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_06_03 - Doremifasola

Doremifasola

    Dore, Mi i Fasola są bardzo muzykalni, Dore komponuje, Fasola gra na pianinie, a mała Mi śpiewa. Dore ostatnio skomponowała kilka utworów muzycznych, których Fasola chce nauczyć się grać na pianinie. Dore jednak komponując zapisuje utwory w notacji literowej (C, D, E, F, G, A, H), a Fasola umie grać tylko z nut. Ponieważ niektóre utwory Dore są bardzo długie, Fasola postanowił zlecić napisanie programu, który zapis literowy zamieni na zapis nutowy. Zadanie jest nieco ułatwione, ponieważ Dore komponuje w tonacji E-dur i w metrum 4/8, tzn. na każdy takt przypadają cztery ósemki. Podstawowa gama E-dur składa się z nut: E Fis Gis A H Cis Dis E, ale Dore nuty Fis, Gis, Cis, Dis zapisuje używając krzyżyka: F#, G#, C#, D# i nie korzysta z górnego E. Komponując wykorzystuje zatem siedem nut: E F# G# A H C# D#, które Fasola zapisuje na swojej pięciolinii tak:

|            |            |            |            |
|------------------------|---------------|\-------|------------------------|------------------------|
|            |     |\  |    |            |            |
|------------------------|---|\----|---#o|--------|------------------------|------------------------|
|           |\ |  |  #o|       |            |            |
|---------------|\----|--|--o|--------------------|------------------------|------------------------|
|     |\  |  o| |            |            |            |
|---|\----|---#o|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |  #o|       |            |            |            |
|--o|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |            |            |            |

Jedenaście wierszy, każdy wiersz złożony ze 101 znaków (|, ,-) składają się na pięciolinię, która ma cztery takty. Każdy takt to 24 znaki w wierszu, w każdym takcie cztery nuty, każda nuta (zbudowana ze znaków: o,|,\,#) umiejscowiona jest na pięciolinii w zależności od jej wartości. Jedna pięciolinia przeznaczona jest dla co najwyżej 16 nut, w zależności od potrzeb kolejną należy narysować bezpośrednio pod poprzednią.

Wejście
Wejście składa się z dwóch wierszy. W pierwszym wierszu liczba nut (1 ≤ n < 105) utworu Dore.
W wierszu drugim literowy zapis n nut z gamy E-dur: E, F#, G#, A, H, C#, D#.

Wyjście
Zapis nutowy zgodny z oczekiwaniami Fasoli.
Uwaga: Ostatnim znakiem wyjścia jest znak końca linii.

Przykład

Wejście
42
E F# G# A H C# D# D# C# H A G# F# E E F# G# A H C# D# D# C# H A G# F# E E F# G# A H C# D# D# C# H A G# F# E

Wyjście

|            |            |            |            |
|------------------------|---------------|\----|\-|------------------------|------------------------|
|            |     |\  |   | |  |\          |            |
|------------------------|---|\----|---#o|---#o|--|---|-----|\-------------|------------------------|
|           |\ |  |  #o|       | #o|   |   |\    |            |
|---------------|\----|--|--o|--------------------|--------o|-----|-----|\-|------------------------|
|     |\  |  o| |            |       o|   | |  |\        |\ |
|---|\----|---#o|--------|------------------------|-------------------#o|--|---|-----|\----|\----|--|
|  |  #o|       |            |            | #o|   |   |  #o| |
|--o|--------------------|------------------------|------------------------|--------o|----o|--------|
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|------------------------|---|\----|\-------------|------------------------|------------------------|
|           |\ |  |   |   |\    |            |            |
|---------------|\----|--|-#o|---#o|-----|-----|\-|------------------------|------------------------|
|     |\  |  #o| |       #o|   | |  |\          |           |\ |
|---|\----|----o|--------|--------------------o|--|---|-----|\-------------|---------------|\----|--|
|  |  o|       |            | o|   |   |\    |     |\  |  o| |
|-#o|--------------------|------------------------|-------#o|-----|-----|\-|---|\----|---#o|--------|
|            |            |       #o|   | |  |  #o|       |
|------------------------|------------------------|--------------------o|--|--o|--------------------|
|            |            |            |            |
|            |            |            |            |
|---------------|\----|\-|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |\  |   | |  |\          |            |            |
|---|\----|---#o|---#o|--|---|-----|\-------------|------------------------|------------------------|
|  |  #o|       | #o|   |   |\    |            |            |
|--o|--------------------|--------o|-----|-----|\-|------------------------|------------------------|
|            |       o|   | |  |\          |            |
|------------------------|-------------------#o|--|---|-----|\-------------|------------------------|
|            |            | #o|   |       |            |
|------------------------|------------------------|--------o|--------------|------------------------|
|            |            |            |            |

Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2013-05-01
Limit czasu wykonania programu:1s-2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.