Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_06_01 - Reszta z dzielenia

Reszta z dzielenia

Oblicz resztę z dzielenia liczby całkowitej a przez liczbę całkowitą b, gdzie b ≠ 0.

Definicja: Liczba całkowita a przy dzieleniu przez liczbę całkowitą b ≠ 0 daje resztę r (rN) wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje taka liczba całkowita k, że a = k · b + r, gdzie 0 ≤ r < |b|.

Wejście
W pierwszym wierszu podana jest liczba przypadków testowych d (d ≤ 1000).
W kolejnych d wierszach - dwie liczby całkowite a, b (|a| < 106, |b| < 106, b ≠ 0).

Wyjście
Dla każdego przypadku testowego w osobnym wierszu należy wypisać liczbę r - resztę z dzielenia liczby a przez b.

Przykład

Wejście
4
5 2
12 5
5 8
15 5

Wyjście
1
2
5
0


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2013-05-01
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.