Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_05_01 - Czarodziejskie lusterko

Twoim zadaniem jest napisanie programu [jak zawsze], który:

• Wczytuje nieokreśloną z góry ilość liczb w reprezentacji dziesiętnej. 
• Zamienia je kolejno na liczby w reprezentacji binarnej [dwójkowej]. 
• Tworzy "lustrzane odbicia" [reverse] tych kolejnych liczb [w reprezentacji binarnej].
• Zamienia te odwrócone liczby binarne z powrotem na reprezentację dziesiętną i drukuje je.

Przykład: wczytujemy dziesiętną liczbę 1310, zamieniamy ją na 11012, w reprezentacji binarnej, odwracamy kolejność cyfr 1101 | 1011 i drukujemy 10112 jako liczbę dziesiętną, czyli 1110.

Wejście:

Nie więcej niż 106+1 liczb Li, każda mieszcząca się w zakresie 0 ≤ Li ≤ 264–1, i każda w oddzielnej linii.

Wyjście

W oddzielnych liniach kolejne liczby zgodnie z opisem zadania.

Przykład

Wejście:
13
47
11
61

Wyjście:
11
61
13
47

Dodane przez:narbej
Data dodania:2013-04-02
Limit czasu wykonania programu:1s-5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.