Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_04_01 - Dostawca PRK

Ostatniego tygodnia tajemnicza osoba PRK, pseudonim Prawie Rudy Kocur, kupił sobie prawo
jazdy i szef mianował go naczelnym bułkowym. Jest to bardzo odpowiedzialna praca,
ponieważ musi on rozwozić pyszne wyroby do swoich klientów, którzy czekają na niego w
odpowiednich miejscach. Prawo jazdy nie kosztowało go mało, więc postanowił sobie
zaoszczędzić trochę pieniążków na benzynie. Jego zadanie na dziś jest dość wymagające.
Musi się on opiekować N lokalami. Opieka polega na tym, że jeżeli lokal A pokłóci się z
lokalem B to PRK musi przywieźć trochę pysznych wyrobów z lokalu B do lokalu A. Po takiej
dostawie owe dwa lokale żyją już w zgodzie i nigdy się nie kłócą. PRK wpadł na świetny
pomysł, aby zatankować "na styk", czyli tak, aby móc zrealizować wszystkie ewentualne
dostawy. PRK przekazał tobie mapę ze współrzędnymi obsługiwanych lokali, na której w rogu
widnieje napis:"Poruszać się pionowo i poziomo do osi współrzędnych". Twoim zadaniem jest
wyliczenie sumy odległości wszystkich ewentualnych dostaw, on już sam zajmie się
tankowaniem swojego pojazdu.
Input

W pierwszym wierszu liczba N (1< N <= 10^5) oznaczająca liczbę obsługiwanych lokali.
W następnych N wierszach po dwie liczby x_i oraz y_i ( |x_i|,|y_i| <= 10^9 ) oznaczające współrzędne i-tego lokalu.
Output

Liczba oznaczająca sumę dystansów.
Example

Input:

3

0 0

1 1

2 2

Output:

8


Dodane przez:Krzysztof Lewko
Data dodania:2013-01-27
Limit czasu wykonania programu:0.124s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:AlgoLiga 4
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.