Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_03_10 - Parabole

Tym razem Jasiu ma arcytrudne zadanie do rozwiązania. Nauczyciel chce, aby uczeń policzył pole części wspólnej miedzy dwiema parabolami takimi, że pierwsza ma zawsze ramiona do góry, natomiast druga do dołu. Jasiowi bardzo zależy na poprawnym rozwiązaniu tego zadania ponieważ od tego zależy jego ocena semestralna z matematyki. Pomóż naszemu bohaterowi i napisz program, który wyznaczy szukane pole.

Rysunek przedstawia szukane pole.

Input

Pierwsza linia określa ilość zestawów danych.

Każdy zestaw składa się z dwóch linii.

W pierwszej linii całkowite współczynniki pierwszej parabli: 0 < a <100, -100 < b, c < 100, 

w drugiej linii całkowite współczynniki drugiej paraboli: - 100 < a < 0, - 100 < b, c < 100.

Output

Dla każdego zestawu w osobnej linii szukane pole zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Example

Input:
2
1 0 1
-1 0 3
1 0 1
-1 0 1

Output:
2.67
0.00

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-12-13
Limit czasu wykonania programu:0.5s-1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.