Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_03_08 - Prezent

 

Prezent
 
Święty Mikołaj z workiem prezentów odwiedził Jasia. 
Ponieważ Jasiu ne był do końca grzeczy, może sobie wybrać prezent, ale nie najdroższy. 
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy we worku wszystkie przezenty są jednakowej watości, wtedy Jasiu ma szczęście i 
może wybrać dowolny prezent. Mikołaj wyjmuje więc wszystkie prezenty, a Jasiu dokonuje najlepszego dla siebie wyboru - 
prezentu jak najbardziej wartościowego. Twoim zadaniem jest określić wartość prezentu jaki wybrał Jasiu

Święty Mikołaj z workiem prezentów odwiedził Jasia. Ponieważ Jasiu nie był do końca grzeczny, może sobie wybrać prezent, ale nie najdroższy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w worku wszystkie prezenty są jednakowej wartości, wtedy Jasiu ma szczęście i może wybrać dowolny prezent. Mikołaj wyjmuje więc wszystkie prezenty, a Jasiu dokonuje najlepszego dla siebie wyboru - prezentu jak najbardziej wartościowego. Twoim zadaniem jest określić wartość prezentu jaki wybrał Jasiu.

 

Wejście

Ciąg liczb naturalnych określających wartości prezentów zakończony liczbą 0 (liczba 0 nie jest wartością prezentu). Wartosć prezentu nie przekracza 9*108 oraz ilość prezentów jest mniejsza niż 3*106.

Wyjście

Wartość prezentu Jasia.

Przykład

Wejście:
1 2 3 0

Wyjście:
2

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2012-12-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.