Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_03_05 - Liczba prostokątów

Prostokąty

Dla podanego zbioru punktów w prostokątnym układzie współrzędnych wyznacz liczbę czwórek punktów będących wierzchołkami prostokąta.

Wejście
W pierwszym wierszu znajduje się liczba punktów n (0<n≤1000)
W kolejnych n wierszach znajdują się po dwie całkowite wartości współrzędnych punktu: xi, yi (-1000000≤xi, yi≤1000000). Należy założyć, że żadna para punktów nie pokrywa się.


Wyjście
Na wyjściu należy wypisać liczbę różnych prostokątów o wierzchołkach należących do zbioru punktów podanych na wejściu.


PrzykładWejście
25
4 3
-5 -2
1 3
-5 1
8 2
3 -2
3 2
-1 3
7 -1
8 4
-3 1
-2 -1
-2 2
5 2
-4 5
6 3
-1 -1
-6 -3
4 1
-1 6
-5 0
0 4
5 4
-4 -2
1 6

Wyjście
7


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2012-12-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.