Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_03_03 - Koniec świata

Koniec świata
 
Według Długiej Rachuby kalendarza majów, data 13.0.0.0.0. 4 ahau 3 kankin oznajmia, że stary świat zostanie zastąpiony nowym, cokolwiek to oznacza. Data ta pokrywa się z datą 21 grudnia 2012 roku kalendarza gregoriańskiego, co część wyznawców teorii spiskowych uważa za datę końca świata.
Czarownik numerolog wróżbita Maciej uważa, że datą końca świata może być ta, która w swoim zapisie wykorzystuje co najwyżej trzy różne znaki (cyfry). Chciałby on na zapytania o najbliższą datę końca świata odpowiadać w jak najkrótszym czasie, postanowił więc zaprogramować szklaną kulę ponownie. Ponieważ czarownik numerolog wróżbita Maciej potrafi podróżować w czasie i przestrzeni, szklana kula musi odpowiadać także na zapytania z przeszłości. Oczywiście szklaną kulę zaprogramować musisz Ty.

Wejście
W pierwszym wierszu podana jest liczba d zapytań (0<d<=1000).
W kolejnych d wierszach - jedna data w formacie DD-MM-RRRR (od 01-01-1800 do 28-12-9999).

Wyjście
Na wyjściu należy wypisać d linii, w każdej data następnego końca świata, według numerologa czarownika wróżbity Macieja, w formacie DD-MM-RRRR

Przykład

Wejście
6
15-12-2012
21-12-2012
14-03-8888
23-05-1825
08-08-4567
31-12-2012

Wyjście
20-12-2012
22-12-2012
30-03-8888
11-11-1828
04-04-4600
01-01-2020


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2012-12-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.