Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_03_02 - Najdłuższy spójny podciąg ciągu binarnego

Najdłuższy spójny podciąg ciągu binarnego

Jaką długość ma najdłuższy spójny podciąg ciągu binarnego zawierający co najwyżej k jedynek?

Wejście
W pierwszym wierszu znajduje się liczba d zestawów testowych (0<d<=5).
Każdy zestaw składa się z dwóch wierszy. W pierwszym wierszu dane są dwie liczby całkowite: n, k (1<n<=500000, k<=10000, k<n), gdzie liczba n oznacza długość ciągu binarnego. W wierszu drugim znajduje się ciąg binarny o długości n.

Wyjście
Na wyjściu należy wypisać d wierszy, w każdym jedna liczba będąca odpowiedzią na pytanie postawione w zadaniu.

Przykład

Wejście
3
10 1
0101000001
12 2
010110101001
15 3
101000011100100

Wyjście
7
6
9


Dodane przez:Mariusz Śliwiński
Data dodania:2012-12-13
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM64 GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.