Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_01_05 - Kolorowanie

W przedszkolu dla wybitnie uzdolnionych, dzieci kolorują kółka graniaste oraz rozwiązują zagadki matematyczne. Kółko graniaste n-kąciaste to n-kąt foremny podzielony na sektory przez odcinki łączące środek okręgu wpisanego/opisanego na nim z wierzchołkami. Na rysunku poniżej przedstawione jest kółko graniaste 6-kąciaste:

kółko graniaste 6-kąciaste

 

Opiekunowie rozdali dzieciom k kolorów flamastrów i kazali namalować wszystkie istotnie różne kółka graniaste n-kąciaste. Dodatkowo chcą znać ich ilość, ale jako że spodziewają się dużego wyniku, dzieci muszą go podać modulo 100003. Każdemu sektorowi kółka graniastego należy przyporządkować dokładnie jeden z k kolorów. Dwa kółka graniaste uznajemy za takie same jeśli z jednego możemy otrzymać drugie przy pewnym obrocie, bądź przewróceniu na drugą stronę (flamastry dzieci prześwitują).

Wejście

Wejście zaczyna się liczbą 1<=t<=1000 oznaczającą ilość przypadków testowych. Każdy przypadek testowy składa się z dwóch liczb, kolejno: 1<=n<=105 - liczba sektorów kółka graniastego oraz 1<=k<=1000 - liczba dostępnych kolorów flamastrów.

Wyjście

Dla każdego przypadku testowego należy wypisać w osobnej linii ilość istotnie różnych pokolorowań kółka graniastego n-kąciastego, z dokładnością do obrotów i symetrii oraz mając do dyspozycji k kolorów flamastrów, modulo 100003.

Przykład

Wejście:
5
1 2
3 2
5 2
10007 1000
20014 1000 Wyjście: 2
4
8
51307
82148

Dodane przez:Adam Bąk
Data dodania:2012-09-13
Limit czasu wykonania programu:0.109s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU
Pochodzenie:ALGOLIGA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.