Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SORT1WNIA - Sortowanie (nie)leksykograficzne

Posortuj wyraz, które pojawią się na wejściu według następujących kryterii:

- wedlug sumy kodów ASCII danego wyrazu (rosnąco)

- jeśli jest kilka wyrazów o takiej samej sumie, to posortuj je według liczby znaków

- jeśli jest kilka wryazów spełniających 1 i 2 kryterium, sortujemy leksykograficznie

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca liczbę wyrazów (n < 1000001)

W kolejnych n wierszach wyrazy złożone z małych lub dużych liter języka łacińskiego, gdzie najdłuższy wyraz składa się z 30 znaków.

Wyjście

Posortowane wyrazy według kryteriów z zadania.

Przykład

Wejście:
4
ZZZZ
AAABc
AAAAd
ZZZZ

Wyjście:
ZZZZ
ZZZZ
AAAAd
AAABc

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2016-01-27
Limit czasu wykonania programu:1s-10s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-DMD D-CLANG DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST CHICKEN SCM qobi SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.