Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

DRWAL - Kolorowanie

Obrazek reprezentowany jest jako dwuwymiarowa tablica pikseli.
Kolory poszczególnych pikseli kodowane są dużymi literami 'A'..'Z'.
Dla dowolnego piksela x znajdującego się w tablicy
definiujemy jego otoczenie jako największy spójny zbiór jednokolorowych pikseli zawierający x.
(Zbiór pikseli jest spójny, jeśli składa się z jednego elementu lub
jeśli każdy piksel z tego zbioru posiada wspólną krawędź
z przynajmniej jednym innym pikselem tego zbioru.)
Zadanie polega na pokolorowaniu otoczenia danego piksela wybranym  kolorem.

Wejście

W pierwszej linijce wejścia podana jest liczba testów K, a w następnych poszczególne testy.
Każdy test zaczyna się od dwóch liczb, M i N, określających liczbę wierszy
 i kolumn tablicy reperezentującej obrazek.
Następne   M wierszy opisuje kolory pikseli reprezentowanych przez kolejne wiersze tablicy.
Ostatnia linia testu podaje wiersz i kolumnę piksela, numerowane od 1, którego otoczenia szukamy, oraz kolor
na który należy to otoczenie pokolorować.
Ograniczenia na rozmiar obrazka: M, N ≤ 250.

Wyjście

Dla każdego testu należy wyświetlić wierszami tablicę reprezentującą obrazek
 z pokolorowanym otoczeniem podanego piksela.

Przykład

Wejście:
2
2 2
AB
CD
1 2 E
3 2
AA
AB
BA
2 1 B Wyjście: AE
CD
BB
BB
BA

Dodane przez:Aleksander Denisiuk
Data dodania:2016-01-20
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.