Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

BGMULLLL - Mnożenie wielkich liczb

Napisz program, który wykona mnożenie dwóch liczb całkowitych. Żadna z tych liczb nie zmieści się w standardowym typie zmiennych w C++.

Input

Pierwszy wiersz składa się z jednej liczby naturalnej n<1001 określającej ilość zestawów danych.

Każdy zestaw składa się z dwóch liczb naturalnych a i b, takich, że 0 < a,b < 101000.

Output

Wynik mnożenia liczb a i b.

Example

Input:
3
4 5
6 7
100 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Output:
20
42
100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-02-04
Limit czasu wykonania programu:2s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-DMD D-CLANG DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST CHICKEN SCM qobi SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

ukryj komentarze
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.