Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

AL_23_10 - Wartość bezwzględna

Na pierwszych zajęciach z analizy funkcjonalnej, profesor Algobit przedstawił swoim studentom definicję wartości bezwzględnej. Na sali wykładowej zrobiło się głośno, ponieważ każdy znał tą definicję. Wykładowca uśmiechnął się i jako ćwiczenie poprosił studentów o podanie liczby rozwiązań poniższego układu w zależności od stałej m.

układ równań

No cóż, nie było już tak wesoło, studenci mimo ogromnych wysiłków nie mogli sobie poradzić z tym twardym orzechem do zgryzienia. Profesor oczywiście podał szybki sposób na określenie prawidłowej odpowiedzi. A jaki jest twój sposób na to zadanie? 

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca poziom zagnieżdżenia wartości bezwzględnej (n ∈ [1..1000]).

W drugim wierszu n liczb całkowitych reprezentujących kolejne wyrazy ciągu a1, a2, ..., an. Każda z tych liczb mieści się w przedziale [-1000...1000].

W trzecim wierszu jedna liczba q określająca liczbę zapytań (q ≤ 106)

Każde zapytanie składa się z jednej całkowitej liczby m oraz m ∈ [-106... 106].

Uwaga!!! Algorytm wzorcowy oparty jest na wczytywaniu scanf 'em w C++.

Wyjście

Dla każdego zapytania jedna liczba określająca liczbę rozwiązań powyższego układu.

Przykład

Wejście:
3
-3 -2 -1
5
-5
5
1
0
-1
Wyjście:
0
2
4
7
4

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2015-06-03
Limit czasu wykonania programu:0.5s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASM32-GCC ASM64 MAWK BC C-CLANG CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GOSU GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PICO PROLOG R RACKET RUST SCM qobi CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.