Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
Problem hidden on 2013-04-22 13:56:25 by SÅ‚awomir Wernikowski

WIPING04 - Strzelnica

Zadanie eliminacyjne w konkursie PING 2013 organizowanym przez
Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Strzelnica

Dana jest tarcza strzelnicza ulokowana na płaszczyźnie. Tarcza składa się z n centrycznych kół o wspólnym środku w punkcie (tx,ty). Promienie kolejnych kół wynoszą:

 • pierwszego: r
 • drugiego: 2r
 • trzeciego: 3r
 • ...
 • n-tego:  nr

Strzelec oddaje serię strzałów w kierunku tarczy, a każdy z nich kończy się trafieniem w punkt o współrzędnych (sx,sy). Trafienia punktowane są następująco:

 • za trafienie w koło leżące w środku tarczy: n punktów
 • za trafienie w pierścień okalający koło środkowe: n-1 punktów
 • za trafienie w pierścień okalający pierścień okalający koło środkowe: n-2 punktów
 • ...
 • za trafienie w pierścień zewnętrzny: 1 punkt
 • za trafienie poza pierścień zewnętrzny: 0 punktów.

Twoim zadaniem jest obliczenie liczby punktów zdobytych przez strzelca, oddającego do tarczy nieznaną z góry liczbę strzałów.

Wejście

Jeden wiersz tekstu zawierający kolejno:

 • tx dana zmiennoprzecinkowa z przedziału (-1.0e6 .. 1.0e6)
 • ty dana zmiennoprzecinkowa z przedziału (-1.0e6 .. 1.0e6)
 • r dana zmiennoprzecinkowa z przedziału (1.0e-6 .. 1.0e6)
 • n dana całkowita z przedziału (1 .. 10000)

a następnie nieznana z góry liczba wierszy, z których każdy zawiera parę

sx sy

obie wartości zmiennoprzecinkowe z przedziału (-1.0e6 .. 1.0e6)

Wyjście

Jeden wiersz tekstu zawierający daną całkowitą stanowiącą łączną liczbę punktów zdobytych przez strzelca w zakończonej właśnie serii strzałów.

Przykład

Wejście:

0. 0. 1. 1

0 0

1 1

Wyjście:

1

Informacje dodatkowe

 • program zostanie uruchomiony 10 razy dla różnych zestawów danych

 • każde poprawne rozwiązanie daje 10% punktacji zadania

 • zadanie ma wartość punktową 4,0


Dodane przez:Sławomir Wernikowski
Data dodania:2012-12-01
Limit czasu wykonania programu:0.200s
Limit długości kodu źródłowego5000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:C CSHARP CPP C++ 4.3.2 C99 JAVA PAS-GPC PAS-FPC PERL PERL6 PHP
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.