Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUMA - Suma

Napisz program, który oblicza sumę pojawiających się na wejściu liczb.

Wejście

Na wejście programu podana zostanie pewna nieokreślona, ale niewielka ilość małych liczb całkowitych (z zakresu -100..100). Poszczególne liczby zostaną rozdzielone znakiem nowej linii.

Wyjście

Na wyjściu ma się pojawić ciąg liczbowy, którego i-ta pozycja jest równa sumie i pierwszych wczytanych z wejścia liczb. Poszczególne liczby należy rozdzielić znakami nowej linii.

Przykład

Wejście:
6
8
-3

Wyjście:
6
14
11


Dodane przez:Robert Janczewski
Data dodania:2006-10-10
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

ukryj komentarze
2018-02-08 19:45:46
Jesli masz problem , to pewnie z ta (niewielka, nieokreslona liczba testow) - faktycznie nieczytelne zadanie - wystarczy w petli dac na SZTYWNO niewielka ilosc testow , np 10.
2018-01-25 15:36:07
Gdzie tu jest bład??


#include <iostream>
using namespace std;
int ile, i;
int main()
{
cin>>ile;
int liczby[ile];
cin>>liczby[ile];
cout<<liczby[ile]<<endl;
for(i=1; i<=ile; i++)
{
cin>>liczby[ile+1];
liczby[ile]=liczby[ile]+liczby[ile+1];
cout<<liczby[ile]<<endl;
}
return 0;
}
2017-12-28 14:41:20
Po co sprawdzasz czy a jest z przedziału od -100 do 100? Ogólnie to i tak warunek w "if" jest źle sformułowany. Ponadto jeśli już wstawisz "poprawny" warunek do "if" i twoje "a" będzie ujemne to instrukcja "for" będzie hmmm... mało logiczna. "Else" jest zbędny tutaj tak jak i cały "if" tzn. gdy "if" się skończy to i tak zostanie wykonana kolejna instrukcja za "if" w tym wypadku będzie to "return". Dodatkowo pamiętaj, że nie znasz ilości zestawów na wejściu. Możesz dodawć do siebie 5 kolejno wprowadzonych liczb lub też 5000 kolejno wprowadzonych liczb. W takiej sytuacji tablica jest "jakimś" wyjściem ale masz ograniczenie czasowe 1s, a im więcej elementów przyjmie tablica oraz im więcej "obrotów" wykona pętla tym wolniej będzie działał program - nie zmieścisz się w limicie czasowym. Polecam doczytać o stosowaniu wielu warunków jednocześnie oraz podstawowej składni C++. Pozrdawiam.
2017-12-09 22:19:20
czemu jest błąd
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int a;
cin >> a;
int liczby[a-1];
int suma=0;

if(-100<a>100)
{
for(int i=0;i<a;i++)
{
cin >> liczby[i];
suma = liczby[i] + suma;
cout << suma << endl;

}
}
else
{
return 0;
}

return 0;
}
2017-11-09 22:05:27
int array[number] = {0}; o co tu chodzi? moze dlatego?
2017-10-26 23:45:14
Mi zadzialalo na 10 testach :)
2017-10-04 15:04:34
Kiedy ma się zakończyć wczytywanie danych ?
2017-09-04 02:41:35
Dlaczego nie działa gdy chcę wczytywać liczby w pętli while?
2017-08-28 22:42:09
A skąd mamy wiedzieć, że podawanie zmiennych już się zakończyło? Nie jest to sprecyzowane w treści zadania
2017-08-21 11:16:26
Dla tych, co nie rozumieją zadania- trzeba postawić warunek taki, że ma się wczytywać liczba na wejściu.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.