Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ETI06F1 - Pole pewnego koła

Wyznacz pole koła, którego okrąg jest przecięciem dwóch identycznych sfer o promieniu r. Odległość pomiędzy środkami sfer wynosi d. Wartości r oraz d podane na wejściu są liczbami zmiennoprzecinkowymi. Można założyć, że 1 <= d < 2 * r <= 2000.

Ilustracja pomocnicza treści

Wejście

Na wejściu podane są dwie liczby zmiennoprzecinkowe r d oddzielone spacją, oznaczające odpowiednio promień sfery i odległość między środkami sfer.

Wyjście

Należy wypisać pojedynczą liczbę zmiennoprzecinkową S oznaczającą pole koła. Dopuszczalny błąd wyniku wynosi 0.01.

Uwaga. W roli separatora dziesiętnego należy używać kropki (nie: przecinka). Można przyjąć, że stosunek obwodu koła do jego średnicy wynosi 3.141592654.

Liczba punktów za zadanie jest równa liczbie poprawnie rozwiązanych testów / 5. Testów jest 20.

Przykład

Przykład 1

Wejście:
10 10

Wyjście:
235.62

Przykład 2

Wejście:
1000 1500

Wyjście:
1374446.79

Dodane przez:mima
Data dodania:2005-11-11
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: GOSU

ukryj komentarze
2018-02-14 21:48:40
tylko czy pierwszy przykład tego zadania jest poprawny, skoro r=10 i d=10 to to koło znajduje się dokładnie na styku obu kul więc nie powinno mieć pola, czy czegoś tu nie rozumiem.
2017-12-01 22:14:14
Max w tym zadaniu to 4 punkty, tak?
2017-10-27 11:06:18
"Można założyć, że 1 <= d < 2 * r <= 2000" to jakim cudem wejscie to: 10 i 10 skoro d<2*r??
2017-08-19 15:20:23
Powody dla których sędzia uznaje tylko niektóre testy (przynajmniej u mnie):
1) typ zmiennej float jest za mały, zamiast niego trzeba użyć double
2) trzeba pozbyć się notacji wykładniczej przy wyjściu strumienia np. (cout.setf(ios::fixed);)
3) nie należy zapętlać programu (to już zostało wcześniej wspomniane)
2017-06-06 00:51:20
Podpowiedź: Sprawdzający robi 20 testów, sam program ma być napisany tylko na jeden zestaw danych, nie na 20.
2017-04-08 16:39:39
hmmm
chyba już wiem! :)
2016-12-23 19:35:40
mile zadanie
2016-12-01 09:52:15
a

Ostatnio edytowany: 2016-12-01 09:52:24
2016-11-29 13:35:50
Podpowiedź: przy wyjściu nie wolno stosować notacji wykładniczej.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.