Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TAB2 - Działania na tablicy

Napisz program, który bedzie wykonywał operacje dodawania i odejmowania na elementach tablicy o rozmiarze nie przekraczającym 103.

Zakładamy, że na początku wszystkie wartości komórek są równe 0.

Input

W pierwszym wierszu liczba o określająca ilość operacji na tablicy.

Natępnie o wierszy składających się ze znaku d i dwóch liczb l i k, gdzie d to jeden z dwóch znaków {+, -},l to liczba całkoiwta z przedziału [-1000..1000], którą należy dodać lub odjąć do komórki w tablicy o indeksie k należącej do przedziału [0..1000].

W nastepnym wierszu liczba q określająca liczbę zapytań.

 Każde zapytanie składa się z jednej liczby określającej zapytanie o wartość komórki o danym indeksie.

Output

Ciąg q liczb będącymi wartościami elementów tablicy.

Example

Input:
3
+ 1 0
- 2 1
+ 2 2
3
0
2
4
Output:
1
2
0

Dodane przez:Marcin Kasprowicz
Data dodania:2013-02-19
Limit czasu wykonania programu:1s
Limit długości kodu źródłowego50000B
Limit pamięci:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Języki programowania:All except: ASMGCC clang_c clang_cpp COB dmd clang_d elixir fantom GROOVY JS2 nim clang_objc objc pico rust SCM chicken SCM qobi VB.net

ukryj komentarze
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.